Møbelhus i udvikling gennem to generationer

Edith og Erik Nielsen foran møbelbutikken i Kvorning.
Foto: Jørgen Hagsholm

FRA SELETØJ TIL MØBELSALG

Kvorning Møbelhus er en familievirksomhed, der blev grundlagt i 1962 af sadelmager og møbelpolstrer Erik Nielsen. Fagene havde han tillært sig hos møbelpolstrer Nedergaaard, Hammershøj, der både reparerede bindesegl til selvbindere og seletøj til heste foruden at polstre møbler.

Efter en tid som soldat tog Erik Nielsen hyre ved postvæsenet i København, men han ønskede at vende tilbage til sin fødeegn i Jylland og bad om at blive forflyttet. Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre – dengang var der ikke mulighed for sådan at blive forflyttet til provinsen. Så Erik Nielsen opsagde sin stilling, flyttede tilbage til Hammershøj og tog hyre hos sin tidligere læreplads, som i mellemtiden var blevet overtaget af sønnen, Roald Nedergaard. Senere, da denne måtte lukke sin forretning, kunne Erik Nielsen derfor starte op for sig selv – hjulpet godt i gang af en del kunder fra sin tidligere arbejdsgiver.

Der blev bragt både annoncer og omtale i de lokale medier, da møbelhuset fejrede 25 års jubilæum.

Reparationsarbejde og møbelpolstring afløstes på kort tid af regulært salg af både møbler og tæpper, og Erik Nielsen fik efterhånden oparbejdet en god virksomhed. Sammen med sin hustru, Edith, der var damefrisør, købte han efter få år Chr. Knudsens ejendom i Kvorning; den lå lige ud til hovedvejen, og her opførte de en ny, flot butik med møbelforretning i den ene ende og damefrisørsalon i den anden. Allerede efter nogle år nedlagde parret imidlertid frisørsalonen for helt at koncentrere sig om salget af møbler og tæpper, der gik strygende.

 

NÆSTE GENERATION TRÆDER TIL

I 1985 trådte sønnen, Niels Lauge Nielsen, ind i firmaet for at tage sig af tæppeforretningen, som herefter blev en selvstændig virksomhed. Butikken og de bygninger, der blev føjet til i takt med udvidelsen af aktiviteterne, blev dog drevet – og drives stadig – i fællesskab med møbelforretningen.

I 1995 døde Erik Nielsen, og i 1997 trådte datteren, Birgitte Jørgensen, så til. Hun opgav sit job som bankrådgiver og overtog møbelforretningen. I de følgende år trak deres mor, Edith Nielsen, sig gradvist ud af butiksdriften. Men hun går stadig til hånde, når der er brug for det.

Selvom de to virksomheder er selvstændige og i vid udstrækning arbejder hver for sig, så deler de både adresse og den fælles historie. For 2 år siden kunne Kvorning Møbel- og Tæppehus så fejre deres fælles 50 års jubilæum, og det blev gjort med manér med en stor reception i forsamlingshuset overfor, hvor flere hundrede gæster kiggede forbi for at sige tillykke.

I 70’erne kom der rigtigt gang i forretningen. På billedet ses Hans Børge Christensen og Ole Vernersen (bag sofaen) sammen med Erik og Edith Nielsen. Foto: Jens Munk, Amtsavisen.

Birgitte Jørgensen og Niels Lauge Nielsen foran butikken ifm. 50 års jubilæet i 2012. Foto: Gitte Hagsholm.